slide 1

 

Zrealizuj swoje cele i projekty

Sposób na skuteczne planowanie i realizację celów
 

 

ProjectCup flow

Wprowadź firmę na wyższy poziom rozwoju

Start

100% osób posiada własne cele i dopasowane do nich wskaźniki 

 

Rozwój

100% menedżerów jest przygotowanych do monitorowania celów

 

Wzrost

100% celów jest zweryfikowana i dobrze ukierunkowana

 

Utrwalenie

100% celów jest oceniona i zaplanowana do realizacji w kolejnym cyklu

 

 

Skutecznie realizuj swoje cele i projekty

Sposób zarządzania budujący przewagę strategiczną w małych i średnich firmach

 

 

Agile Management flow

Narzędzia | Metodologia | Eksperci

 

Zobacz jak wdrożyć system

Krok 1. Strategia i właściwe cele

 • Zadbamy o dobre ukierunkowanie i zrozumienie priorytetów.
 • Zaprojektujemy cele wspólnie z zespołem
 • Zmotywujemy zespół do realizacji celów

 • Analiza potrzeb i doradztwo
 • Warsztaty projektowania celów i strategii

Rezultaty

 • Przygotowany plan operacyjny
 • Cele indywidualne i zespołowe
 • Określone mierniki postępów

Krok 2. Standard zarządzania

 • Zaangażujemy zespół w uzgodnienie zasad pracy w systemie
 • Określimy najdogodniejszy cykl i zasady omawiania celów
 • Przygotujemy zespół do konstruktywnej informacji zwrotnej

 • Warsztaty dla zespołu
 • Trening współpracy

Rezultaty

 • Określone zasady współpracy
 • Uzgodnione zasady i cykl omawiania celów
 • Wypracowane zasady oceny postępów

ProjectCup flow

 4 kroki do jasnych celów i ich realizacji

 

Krok 3. Narzędzia pracy zespołowej

 • Zaproponujemy najlepiej dopasowane do potrzeb firmy narzędzie pracy
 • Zintegrujemy narzędzie z celami strategicznymi i indywidualnymi
 • Określimy zasady korzystania z narzędzi i przeprowadzimy testy z zespołem

 • Warsztaty obsługi wybranych narzędzi
 • Trening pracy w systemie

Rezultaty

 • Wdrożone narzędzia pracy zespołowej
 • Cele i projekty utrwalone w narzędziach
 • Zespół przygotowany do korzystania z narzędzi

Krok 4. Zarządzanie realizacją celów

 • Zadbamy o płynność w funkcjonowaniu i korzystaniu z systemu
 • Zapewnimy indywidualne wsparcie użytkownikom
 • Będziemy wspierać zespół w poszukiwaniu szans i pokonywaniu barier

 • Wsparcie doradcze i utrzymanie systemu
 • Asysta dla osób indywidualnych i zespołów

Rezultaty

 • Wdrożony system zarządzania
 • Aktywne działanie w kierunku realizacji celów
 • Pierwszy pomiar i ocena postępów

Kontakt

ProjectCup jest inicjatywą firmy XELLECT wspierającą menedżerów w skutecznej realizacji celów. Informacje o firmie oraz referencje zobacz na www.xellect.com 

tomasz@xellect.com

+48 601-445-299

[32] 748-45-08

ProjectCup flow™

Współpraca

 

Zapytaj o wdrożenie